DOBRI LJUDI NISU GLUPI
  Nemojte se zavaravati. Dobri ljudi nisu glupi. Naprotiv!   Često imaju izuzetno visok koeficijent inteligencije, koji im omogućava da …