Da li je pica zdrava?
Zavisno od vrste testa, količine sira i svega onoga što se stavi na testo, pica može da varira između nutritivno …